top of page

Humane wetenschappen

Je kijkt graag naar mensen en het verwondert je telkens weer hoe anders ze kunnen zijn? Cultuur boeit je? Je wilt een stevig pakket moderne talen en een brede algemene vorming?

Humane wetenschappen is een ASO- richting die je een brede vorming biedt en je ook voorbereidt op hoger onderwijs. In de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen ga je op een systematische manier dieper in op mens en samenleving.

Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.We verwachten in deze studierichting jonge mensen met een voldoende hoog abstractievermogen, een levendige belangstelling voor talen en een brede interesse voor de mens. Verder rekenen we op een grote dosis openheid, creativiteit en flexibiliteit.

 

Even inzoomen

 

De gedragswetenschappen (3 uur per week) bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Het kind in de samenleving, de ontwikkeling van de adolescent, interactie en gedrag, relaties, individu en organisaties zijn thema’s die in gedragswetenschappen aan bod komen.

 

In cultuurwetenschappen (2 uur per week) komen ‘cultuurfenomenen’ in de brede betekenis van het woord aan bod. Je maakt in dit vak kennis met economie, recht, politiek en filosofie - niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert. Volgende thema’s komen aan bod: cultuur en cultuuroverdracht, massamedia en communicatie, welvaart en welzijn, omgaan met kunst, politiek recht, media en samenleving…

bottom of page