top of page

Sociale en technische wetenschappen

Je bent sociaal voelend en hebt een groot inlevingsvermogen? Je staat met veel smaak en plezier in de keuken? Je hebt belangstelling voor de natuur? Je wilt graag creatief aan de slag met taal, muziek of penseel? Dan is de Sociale en technische wetenschappen misschien iets voor jou.

Deze veelzijdige studierichting biedt een degelijke algemene vorming en een evenwichtige afwisseling tussen theorie en praktijk. De drie belangrijkste pijlers zijn natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding. Ze worden vakoverschrijdend getoetst in de integrale opdrachten. In deze studierichting verwachten wij leerlingen met een brede interesse en attitudes als verantwoordelijkheidszin, nauwkeurigheid, orde, probleem-oplossend denken, organisatietalent, creativiteit, sociale vaardigheden en aandacht voor hygiëne.

 

Even inzoomen

 

Samen met het vak wiskunde biedt het vak natuurwetenschappen (3 uur per week, integratie van biologie, fysica en chemie) je een ruime wetenschappelijke kennis. Maar we pakken de zaken niet alleen theoretisch aan: je oefent ook in het labo en we verwijzen voortdurend naar praktische toepassingen.

 

Het vak sociale wetenschappen (3 uur per week) biedt je de mogelijkheid om sociaal vaardiger te worden. De mens, zijn belangstelling, zijn noden, zijn relaties met de omgeving… staan daarbij centraal.

 

In het vak integrale opdrachten leer je je kennis, vaardigheden en attitudes aan te wenden in een bepaalde situatie en word je aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Doorheen de jaren groeien de opdrachten in complexiteit en moeilijkheidsgraad en leer je competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren en reflecteren) ontwikkelen … een hele uitdaging! In de component voeding krijg je een theoretische en praktijkgerichte achtergrond aangeboden ter ondersteuning van de experimenten in het vak integrale opdrachten.

 

 

bottom of page