top of page

Wetenschappen

Je hebt wiskundig inzicht en houdt van logisch redeneren? Je wilt de natuur graag ontrafelen in vakken als biologie, chemie en fysica? En liefst sta je zelf nog te experimenteren?

In de studierichting Wetenschappen kies je naast een sterke algemene vorming duidelijk voor een stevig pakket wiskunde en wetenschappen. Je wordt aangezet tot abstract en systematisch denken en geoefend in het kritisch analyseren van feitenmateriaal. De studie van de wetenschappen veronderstelt ruime cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden.

 

Even inzoomen

 

In het vak biologie (2 uur per week) krijg je een antwoord op vragen als: hoe vinden levende wezens soortgenoten? Hoe ‘weten’ ze welk voedsel geschikt voor ze is? Je ontdekt hoe ze reageren op prikkels uit hun omgeving en hoe de coördinatie van prikkels gebeurt. Je leert de indeling van planten- en dierenrijk en hun belangrijkste kenmerken.

 

In de lessen chemie (2 uur per week) leer je nu hoe materie is samengesteld en hoe ze verandert door chemische reacties. Tegelijkertijd leer je de betekenis van de chemie-formuletaal. We gaan dieper in op mengsels en zuivere stoffen, chemische elementen, atoommodellen, chemische reacties... Zelfstandig werk chemie houdt in: de leerstof inoefenen en zelf experimenteren in het laboratorium! Door die proeven verdiept je leerstof, verruimt je inzicht en verbetert je handvaardigheid.

 

Bij fysica (2 uur per week) leer je de wetmatigheden van de natuurverschijnselen om je heen. Je zoekt naar de oorzaken en de gevolgen van deze verschijnselen. Je voert gevarieerde experimenten en waarnemingen uit, alleen of onder begeleiding van je leerkracht. Zo leer je begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit.

 

 

bottom of page