top of page

Economie-wiskunde

Ben je geïnteresseerd in de actualiteit en wil je begrijpen hoe onze economie werkt? Heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen dit zowel op micro-economisch als macro-economisch vlak? Vraag je jezelf af hoe de financiële wereld in elkaar zit en wat het belang van investeren is op jonge leeftijd? Kan je helder, logisch en analytisch denken en ben je kritisch ingesteld? Wil je bovendien natuurverschijnselen kunnen verklaren en inzicht krijgen in ons bestaan als mens en de wereld om ons heen? Dan is deze studierichting iets voor jou!

ECON WIS.png

De studierichting Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in de macro- en micro-economische concepten en de bedrijfseconomie. Deze inzichten zijn niet enkel gebaseerd op de neoklassieke economische kaders, maar we stellen ons kritisch op ten aanzien van deze bestaande waardekaders en houden de vinger aan de pols op vlak van nieuwe ontwikkelingen. We doen dit door te kijken naar actuele beleidsontwikkelingen en linken steeds naar toepassingen in de praktijk. Zo nodigen we geregeld ondernemers uit voor de klas, leggen we elke les de link met de actualiteit, gaan we op bedrijfsbezoek, analyseren we economische films, “spelen” we een businessgame, voeren we onderzoek, maken we gebruik van diverse databanken en zetten we als summum een minionderneming op poten, waardoor we de theorie omzetten naar de praktijk.

 

We dagen je uit om logisch en kritisch te leren denken en om economische concepten en hun onderlinge verbondenheid te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen de abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Wat verwachten we van jou?

  • interesse in de algemene economie, de bedrijfswereld, financiële markten en de actualiteit

  • een stevige basiskennis van en interesse voor wiskunde

Economie wiskunde derde graad foto.png

Theorie omzetten in praktijk in een mini-onderneming.

Vooropleiding tweede graad Economie wiskunde derde graad.png
Wat na economie wiskunde derde graad.png
bottom of page