top of page

Economie-wiskunde

Als je kiest voor de combinatie van economie en wiskunde, zijn je keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs erg ruim. Economie wordt vrij abstract benaderd, waarbij de algemene economie of sociale economie de meeste aandacht krijgt.

Je bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen landen onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties van het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, en personeelsbeleid. Boekhouding is vooral een ondersteunend onderdeel en in het deelvak recht maak je kennis met juridische wetmatigheden in de samenleving.

 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

 

bottom of page