top of page

Economie-moderne talen

Je wilt inzicht krijgen in de arbeidswereld en het economisch functioneren van de samenleving? Je hebt daarnaast ook aanleg voor talen en ontwikkelt graag je communicatieve vaardigheden?

In de studierichting Economie - moderne talen krijg je een evenwichtig en breed aanbod. Fundament van deze richting is een ruim pakket algemene vorming, met duidelijke mens- en natuurwetenschappelijke accenten.

 

Het vak economie wil je grondig voorbereiden op het maatschappelijke leven, het bedrijfs-wetenschappelijk denken en de juridische wetmatigheden van de ons omringende werkelijkheid.

 

De vreemde talen (Frans, Engels en Duits) bieden een waaier aan mogelijkheden. Via de studie van de letterkunde kom je in contact met de bronnen van onze cultuur. Een goede kennis van deze moderne talen bevordert je slaagkansen in het hoger onderwijs en draagt bij tot je ontwikkeling als wereldburger.

bottom of page