top of page

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Je hebt een open kijk op mensen en bent sociaal ingesteld? Je steekt iemand graag een handje toe en draagt graag zorg voor anderen? Je hebt interesse voor alles wat met gezondheid en welzijn te maken heeft? Dan is dit mogelijk jouw richting.

De studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen biedt je een veelzijdige opleiding waarbij praktijk en theorie in elkaar verweven zijn. Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis.

 

Je krijgt een sterk algemeen vormend vakkenpakket, een degelijke kennismaking met psychologie en opvoedkunde, een diepe natuurwetenschappelijke verkenning van de werkelijkheid, een basiskennis van vakgebieden en domeinen uit de gezondheidszorg… en je doet een dag per week praktijkervaring op in kleuterklassen, kinderkribbes, onthaalgezinnen, medisch schooltoezicht …

 

De studierichting wordt versterkt door het vak seminarie: via klasbesprekingen, studiebezoeken, gastsprekers en tal van nieuwe werkvormen verken je thema’s uit de gezondheids- en welzijnssector.

bottom of page