top of page

Humane wetenschappen

Je bent geboeid door de manier waarop mensen de werkelijkheid ervaren en vorm geven? Nieuwsgierig naar de levenswijze van mensen in andere culturen, op zoek naar diepgang en samenhang? Je confronteert tradities van anderen met je eigen opvattingen, ideeën en wensen?

Humane wetenschappen is een ASO- richting die je een brede vorming biedt en je ook voorbereidt op academisch hoger onderwijs. Wat de vakken gedrags– en cultuurwetenschappen inhouden, lees je bij de tweede graad.

In onze school besteden we daarnaast extra aandacht aan de taalvakken. Als je dus interesse hebt voor talen en taalvaardigheid als een pluspunt beschouwt, als je daarnaast een levendige verbeeldingskracht en een goed inlevingsvermogen hebt, kunt analyseren en synthetiseren … dan is de richting Humane wetenschappen vast iets voor jou?

 

Even inzoomen: Taalkundig – literaire vorming

 

In de vrije ruimte ‘taalkundige en literaire vorming’ willen we de leerlingen communicatief, sociaal en taalvaardig maken. De klemtoon ligt op het ‘zelf ervaren’.

Daarna gaan we vakoverschrijdend te werk. Vanuit verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld oorlogspoëzie, thrillers, campagnes) ga je op zoek naar gelijkenissen en verschillen in taal en vormgeving. De projecten houden verband met de actualiteit en de hedendaagse cultuur.

Je leert informatiebronnen selecteren en raadplegen en een presentatie geven voor een groep. Je wordt uitgenodigd om zelf keuzes te maken en taken in groep uit te werken. We hechten veel waarde aan zelfstandig werken en evaluatie van het eigen leerproces. Niet enkel het eindproduct telt, ook de manier van werken wordt beoordeeld.

bottom of page