top of page

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Je hebt een sterke persoonlijkheid, zin voor initiatief en vooral een groot geloof in de mogelijkheden van mensen? Je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidszin en bent niet bang om je mouwen op te stropen? Dan vind je hier beslist je gading.

In de studierichting ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’ word je gedurende twee jaar opgeleid om mensen die opvoedingshulp nodig hebben, te begeleiden. Centraal hierbij staat een stevige vorming van je eigen persoon, het verwerven van communicatieve vaardigheden en een verantwoorde begeleidingsstijl. Inzicht krijgen in de noden van de anderen en daar gepast op inspelen zijn essentieel en worden ook uitgebreid besproken en getraind.

 

Daarom omvat de opleiding naast een algemene vorming in het vijfde jaar vijf weken praktijkstage en acht weken in het zesde jaar. Die stage kun je doorbrengen in diverse voorzieningen: medisch-pedagogische instituten, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra. Je leert daar omgaan met kinderen, jongeren en volwassenen, in team werken met andere opvoeders, leiding nemen en verantwoordelijkheid dragen, kritisch nadenken over waarden in de opvoeding, je creativiteit en expressie trainen. Kortom: het echte werk.

 

Na je opleiding sta je sterk om een verdere studiekeuze met sociale inslag aan te vatten.

Oud-leerlingen aan het woord:

bottom of page