top of page

Latijn-wetenschappen

Als je in de derde graad kiest voor Latijn, kom je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt zo je literaire smaak.Latijnse auteurs (zoals Catullus, Vergilius, Horatius, Cicero, Tacitus en Seneca) brengen je in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse cultuur. Dit vak geeft je ook een uitgesproken culturele bagage mee (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en vergroot je algemeen historisch inzicht.

De component Wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie en fysica (in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Je leert empirisch feitenmateriaal verzamelen en dat ook inzichtelijk verwerken. Door experimentele waarneming in het schoollabo, competentiegericht veldwerk, audiovisueel materiaal en opzoekingen in naslagwerken, oefen je je kritisch analysevermogen en verwerf je een wetenschappelijke evaluatiemethodiek.

 

Moderne talen blijven ook een belangrijke plaats innemen. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en een literaire verkenning van anderstalige literatuur.

bottom of page