top of page

Moderne talen - wetenschappen

Ben je geboeid door talen en literatuur? Zijn vreemde talen jouw ding? Heb je interesse in exacte wetenschappen en wil je dit doorgronden door experimenteel onderzoek en een stevige theoretische kennis?

MT Wetenschappen.png

De studierichting Moderne Talen - Wetenschappen is een opleiding die zich richt op het combineren van twee componenten, moderne talen en wetenschappen. In de component Wetenschappen wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan via vakken zoals biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hou jij ervan om feitenmateriaal te verzamelen en kritisch te analyseren en evalueren? Wil je natuurverschijnselen kunnen verklaren en inzicht krijgen in ons bestaan als mens en de wereld om ons heen?

 

De tweede component Moderne Talen richt zich op studenten die ook vaardig willen worden in moderne talen zoals Frans, Duits en Engels. Naast de taalkunde, richt de studie zich ook op de cultuur, geschiedenis en literatuur van de landen waarin deze talen worden gesproken. Naast literaire beleving analyseren de leerlingen ook literaire teksten, waaronder romans, graphic novels en gedichten.

Wat verwachten we van jou?

  • een stevige basiskennis en interesse voor zowel talen als wetenschappen

  • een talenknobbel die er niet voor terugdeinst een boek in de oorspronkelijke taal te lezen

  • een abstract denkvermogen

  • doorzettingsvermogen hebben, studiediscipline en uitdagingen aandurven

moderne talen wetenschappen derde graad foto.png

Veldonderzoek in het kader van biologie.

Vooropleiding tweede graad moderne talen wetenschappen derde graad.png
bottom of page