top of page

Moderne talen - wetenschappen

Je hebt belangstelling voor een combinatie van het verbaal-literaire met het exact-wetenschappelijke? Je hebt aanleg en interesse voor talen? Je wilt inzicht krijgen in de complexiteit van de natuur en de wonderbare samenhang tussen de componenten ervan? Je bent geboeid door vakken zoals biologie, fysica en chemie?

In de studierichting Moderne talen - wetenschappen krijg je een degelijke wetenschappelijke vorming. Een verhoogde taalvaardigheid draagt bij tot een beter inzicht in de mens en de hem omringende werkelijkheid. Een grondige kennis van vreemde talen zal trouwens de toegankelijkheid tot wetenschappelijke literatuur in andere talen mogelijk maken.

bottom of page