top of page

Sociale en technische wetenschappen

Je bent creatief en hebt een uitgesproken sociale interesse? Je hebt daarnaast ook belangstelling voor wetenschappelijk en technische toepassingen en een brede aandacht voor voeding en grondstoffen? Dan is dit dé richting voor jou.

Volgde je deze richting al in de tweede graad, dan ken je de krachtlijnen natuurlijk al, maar ook leerlingen uit andere technische richtingen zoals Techniek - wetenschappen of leerlingen uit ASO-richtingen kunnen hier aansluiten – al zal er wat extra inzet nodig zijn.

 

De studierichting stoelt op drie pijlers: natuurwetenschappen (integratie van biologie, fysica, chemie en labo), sociale wetenschappen (waarin je de mens bestudeert in zijn ontwikkeling) en voeding (zowel theoretisch als praktijkgericht). Deze drie pijlers worden getoetst aan vaardigheden / competenties in het vak ‘integrale opdrachten’. Daarbij neem je zelf je leerproces in handen.

 

In Sociale en technische wetenschappen krijg je bovendien een brede basisvorming met onder andere 9 uur talenonderricht en 3 uur wiskunde. Later kun je terecht in het studiegebied gezondheidszorg, biotechniek, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs, sociaal-agogisch werk…

bottom of page