top of page

Wetenschappen - wiskunde

Heb je interesse in de eigen abstracte wereld van wiskunde? Ben je geboeid door wetenschap? Beschik je over een groot abstractievermogen? Ben je nauwgezet en kan je methodisch werken? Ben je intrinsiek nieuwsgierig naar het hoe en waarom en durf je op zoek te gaan naar verbanden en toepassingen? Kan Elon Musk jou inspireren met zijn befaamde uitspraak “Failure is an option here. If things are not failing you are not innovative enough”? Dan is deze diepgaande algemene vorming iets voor jou!

WET WIS.png

In de studierichting Wetenschappen-Wiskunde komt de zuivere vormingscomponent sterk aan bod. Deze richting waarborgt een intensieve training in het inductief en deductief denken. Je bestudeert fundamentele kenmerken en mechanismen in de diepte. Zowel de taalkundige als de wiskundige beheersing van exacte formuleringen, wetmatigheden en technieken worden ingeoefend. Jouw kritisch denkvermogen wordt aangescherpt.

In deze richting heb je een keuzevak van twee lesuren: ofwel kies je voor het vak "uitbreiding wiskunde" ofwel voor "wetenschappelijke vorming". Als je kiest voor "uitbreiding wiskunde" maak je kennis met enkele abstractere onderdelen van wiskunde. Deze keuze is een uitdaging op vlak van inzicht en doorzettingsvermogen. Ze vormt een stevige basis voor hogere studies waarbij wiskunde een belangrijk onderdeel is. Als je kiest voor "wetenschappelijke vorming" dan versterk je je onderzoekscompetenties aan de hand van diverse projecten rond actuele wetenschapsthema’s. Je leert een onderzoeksplan opstellen, je gaat zelf aan de slag in het labo, je oefent wetenschappelijk rapporteren en reflecteren.

Wat verwachten we van jou?

  • interesse voor zowel wiskunde als wetenschappen en uitstekende resultaten voor deze vakken

  • een abstract denkvermogen

  • doorzettingsvermogen en studiediscipline

  • uitdagingen aandurven

Wetenschappen wiskunde derde graad foto.png
Vooropleiding tweede graad wetenschappen wiskunde derde graad.png

Studiebezoek aan het Leuvens fertiliteitscentrum

Wat na wetenschappen wiskunde derde graad.png
bottom of page