top of page

Wetenschappen - wiskunde

Je hebt interesse voor de eigen abstracte wereld van wiskunde enerzijds en de verklaring van de natuurverschijnselen anderzijds? Je beschikt over een voldoende groot abstractievermogen? Je bent in staat om verbanden te leggen tussen de wetenschappen en de wiskunde? Je kan nauwgezet en methodisch werken? Je wilt daarnaast een diepgaande algemene vorming?

In de studierichting Wetenschappen - wiskunde komt de zuiver wetenschappelijke vormingscomponent sterk aan bod. Deze richting waarborgt een intensieve training en inductief / deductief denken. Zowel de taalkundige als de wiskundige symbolische beheersing van exacte formuleringen, wetmatigheden en technieken worden ingeoefend.

 

Even inzoomen

 

Boven op het basispakket wetenschappen en wiskunde kies je nog 2 bijkomende uren wiskundige of wetenschappelijke vorming.

 

Wiskundige vorming

De vrije ruimte wiskundige vorming biedt verdieping en aanvulling bij het basispakket wiskunde: er komen bijkomende wiskundige onderwerpen aan bod en het abstractieniveau ligt ook hoger. We werken projecten uit in samenwerking met de KUL (‘junior-college’), we diepen analytische meetkunde verder uit, en ook logica, reeksen, lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen staan op het menu. Deze vorming bereidt je beter voor op (sterk) wiskundige richtingen in het hoger onderwijs.

 

Wetenschappelijke vorming

In de vrije ruimte wetenschappelijke vorming komen onderwerpen aan bod zoals halfgeleiders, super-geleiders, de speciale relativiteitstheorie, sterevolutie of de werking van raketten. Je leert hierbij verschillende werkvormen gebruiken en wordt permanent geëvalueerd door onderzoeksopdrachten in het openleercentrum, een onderwijsleergesprek, een presentatie of projectwerk. Soms neem je zelfs deel aan externe initiatieven (Kwantum Spinoff, Science Slam, Design 2030, Imec, ESA) en wedstrijden (Eureka, powerteam).

Je brengt via kruisingsproefjes met fruitvliegjes de wetten van Mendel in praktijk, probeert bacteriën genetisch te transformeren, DNA te extraheren en eiwitten op te zuiveren met behulp van bepaalde scheidingstechnieken. Je experimenteert met fotosynthese, microscopie en delingsfasen van een cel. En elk jaar help je zelf een wetenschapsshow voor de lagere school in elkaar steken. Want je enthousiasme voor wetenschappen mag/kan je echt wel tonen aan een jong publiek.

 

bottom of page