top of page

1e jaar - Differentiatie-uren Nederlands, Frans, wiskunde

In het eerste leerjaar A van de brede basisvorming krijg je les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt wel hoger dan in de basisschool en je moet een grotere zelfstandigheid aan de dag leggen. Duizel je bij al die nieuwe vakken? Geen paniek: we helpen je een leermethode ontwikkelen en geven je volop studietips. Raak je toch nog even de leerdraad kwijt? Dan kunnen leerkrachten je helpen om via remediëring tekorten in de leerstof weg te werken. De onderstaande lessentabel is geldig voor alle eerstejaars, of je nu kiest voor Latijn of voor de optie flexuren.

eerste jaar graad 1.png

CO-FLEX​​

3 lestijden per week

Tijdens drie lesuren per week word je begeleid door drie vakleraren (Frans, Nederlands, wiskunde). Elke vakleraar focust zich tijdens één lesuur op wie nood heeft aan extra ondersteuning. De twee andere lesuren coachen ze leerlingen die met minder instructies toch zelfstandig kunnen werken. Leerlingen die op zelfstandige basis de leerstof volledig verwerken, kunnen - als ze daarbij vastlopen - natuurlijk altijd een van de leerkrachten om hulp vragen.

 

Wat is het grote voordeel van CO-FLEX? Als je extra ondersteuning nodig hebt, kun en durf je sneller om hulp vragen. Je hoeft niet langer op school te blijven voor aparte inhaallessen, de remediëring gebeurt immers al in de klas en je mag op je eigen tempo werken. En stilaan voel je je binnen elk van de drie vakken sterk genoeg om minder basis– en meer verdiepingsoefeningen maken. Zo word je stapsgewijs uitgedaagd om meer uit jezelf te halen.

co-teaching.png
co-teaching3.png

Naast deze basisvorming van 25 lestijden, volg je nog een aanvullend gedeelte van 7 lestijden per week

Co-flex 3 lestijden + horizonuren 4 lestijden

Horizonuren

Je krijgt 4 lesuren waarin je je horizon kunt verbreden, nieuwe talenten ontdekken of gekende aanscherpen. De horizonuren omvatten het vak ‘Mens en Samenleving’, vijf verkennende modules, praktische ICT-toepassingen en aandacht voor leren leren.

​​​​Meer info over horizonuren.

bottom of page