top of page

1e jaar - Differentiatie-uren Nederlands, Frans, wiskunde

Je kiest voor remediëring en verdieping van de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. De remediërende lesmethodiek is onder meer gebaseerd op de principes van co-teaching en zelfsturend werk, waarbij je het leertempo, de planning en de aanpak voor een stuk autonoom kan bepalen.

Co-teaching op drie sporen

Tijdens één lesuur per week word je begeleid door drie leerkrachten. Eén leraar focust zich op wie nood heeft aan extra ondersteuning (het blauwe spoor). De twee andere leerkrachten coachen leerlingen die met minder instructies toch zelfstandig kunnen werken (het groene spoor). En een derde groep leerlingen probeert volledig op zelfstandige basis de leerstof te verwerken (het gele spoor). Als je daarbij vastloopt, kun je natuurlijk altijd een van de leerkrachten om hulp vragen.

 

Wat is het grote voordeel van co-teaching?

Als je  extra ondersteuning nodig hebt, kun en durf je sneller om hulp vragen.  Je hoeft niet langer op school te blijven voor aparte inhaallessen, de remediëring gebeurt immers al in de klas en je mag op je eigen tempo werken. En stilaan voel je je binnen elk van de drie vakken sterk genoeg om minder basis– en meer verdiepingsoefeningen maken. Zo word je stapsgewijs uitgedaagd om meer uit jezelf te halen.

co-teaching.png
co-teaching3.png

Horizonuren

Binnen de optie flexuren krijg je 4 lesuren waarin je je horizon kunt verbreden, nieuwe talenten ontdekken of gekende aanscherpen. De horizonuren worden opgesplitst in het vak ‘Mens en Samenleving’ en vijf verkennende modules.

​​​​Meer info over horizonuren.

bottom of page