Hoogvliegers

Al meer dan tien jaar bieden we met ons project Hoogvliegers ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen aangepaste uitdagingen en leerstrategie├źn aan. Ook oplossingsmethoden voor specifieke pro-blemen als verveling, onderpresteren en perfectionisme komen aan bod. Het socio-economische welbevinden van leerlingen is immers een belangrijke factor bij het leren leren.


Kom jij in aanmerking?
We selecteren leerlingen op basis van een attest uitgereikt door erkende externe instanties. In het eerste jaar krijg je ook instaptoetsen (Nederlands, wiskunde en Frans). Wie daar zeer goede resultaten voor haalt, kan in aanmerking komen om geselecteerd te worden.


Elke graad een eigen aanpak
Bij Hoogvliegers werk je aan projecten over maatschappelijke on-derwerpen, taal en cultuur, wiskunde en wetenschappen.
In de eerste graad werk je tijdens twee vaste lesuren onder begeleiding aan een project. De notities van de vakken die je op dat moment niet kunt volgen, schrijf je bij tijdens de middagpauze. Ben je tijdens andere lesuren vroeger klaar met je taken, dan werk je verder aan je project.
In de tweede graad kies je een thema waarin je je ongeveer zes weken wil verdiepen. De verantwoordelijke voor het project gaat op zoek naar een geschikte mentor en volgt de praktische uitvoering op.


In de derde graad kun je via uitgebreidere vakkenpakketten je eigenlijke studierichting verder verbreden of ga je zelfstandig aan de slag met een onderwerp dat je volledig wil uitdiepen. Je krijgt hier bij hulp van een coach.


Willen je ouders meer info?
Eind september organiseren we een informatievergadering voor ouders, waarna ze hun toestemming voor je deelname kunnen ge-ven. Tijdens het schooljaar kunnen ze je vorderingen volgen via de evaluaties van de begeleidende leerkrachten en in mei kunnen ze meegenieten van het toonmoment, waar je kunt laten zien waaraan je het hele schooljaar gewerkt hebt.

Charles Deberiotstraat 14       3000 Leuven        016 23 56 77          adm@sml.be

Sint-Jacobsplein 15                  3000 Leuven        016 22 62 77          adm@sml.be

  • w-facebook