top of page

Hoogvliegers

Al meer dan tien jaar bieden we met ons project Hoogvliegers ook de cognitief sterk begaafde/functionerende leerlingen aangepaste uitdagingen en leerstrategieën aan. Oplossingsstrategieën voor specifieke problemen zoals o.a. verveling, onderpresteren, perfectionisme, … komen aan bod. Het socio-emotionele welbevinden van leerlingen is immers een belangrijke factor bij het leren leren en het leren leven.


Kom jij in aanmerking?
We selecteren leerlingen op basis van een attest uitgereikt door erkende externe instanties. In het eerste jaar krijg je ook instaptoetsen (Nederlands, wiskunde en Frans). Wie daar zeer goede resultaten voor haalt, kan in aanmerking komen om geselecteerd te worden.


Elke graad een eigen aanpak

Bij Hoogvliegers werk je aan projecten over maatschappelijke on-derwerpen, taal en cultuur, wiskunde en wetenschappen.
In de eerste graad werk je tijdens twee vaste lesuren onder begeleiding aan projecten. De notities van de vakken die je op dat moment niet kunt volgen, schrijf je bij tijdens de middagpauze. Ben je tijdens andere lesuren vroeger klaar met je taken, dan werk je verder aan je project.
In de tweede graad kies je per trimester een thema waarin je wil verdiepen. De verantwoordelijke voor het project gaat op zoek naar een geschikte mentor en volgt de praktische uitvoering op.
In de derde graad kun je via een uitgebreider vakkenpakket je eigenlijke studierichting verder verbreden of ga je zelfstandig aan de slag met een onderwerp dat je volledig wil uitdiepen. Je krijgt hier bij hulp van een coach.


Willen je ouders meer info?

Eind september organiseren we een informatievergadering voor ouders, waarna ze hun toestemming voor je deelname kunnen ge-ven. Tijdens het schooljaar kunnen ze je vorderingen volgen via de evaluaties van de begeleidende leerkrachten en in juni kunnen ze meegenieten van het toonmoment, waar je kunt laten zien waaraan je het hele schooljaar gewerkt hebt.

bottom of page