top of page

Maatschappij en welzijn

Ook voor deze studierichting ben je sociaalvoelend en heb je een groot inlevingsvermogen. Mensgericht handelen en denken zijn uitgesproken kwaliteiten van jou, Je hebt een praktische belangstelling voor gezondheidszorg en het gedrag van anderen, je wil je verdiepen in vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Tweede graad Maatschappij en Welzijn.png

Deze studierichting met een dubbele finaliteit geeft je later (na het afsluiten van een derde graad) rechtstreeks toegang tot het werkveld. Op SML richten we deze richting en de vervolgrichtingen in de derde graad echter zo in dat we je terdege voorbereiden op een succesvol traject in het hoger onderwijs.

 

Even inzoomen

 

maatschappij en welzijn

In dit ‘brede’ vak leer je correct (ped) agogisch handelen en communiceren, je benadert de mens vanuit een maatschappelijke focus, met voldoende theoretische aandacht voor fysiologie en anatomie. Je verwerft via projectwerk basiscompetenties wat betreft belevingsgericht handelen, observeren en reflecteren. Je sociale vaardigheden zijn daarbij cruciaal, maar ook je fysieke bereidheid en motorische geschiktheid om (ver)zorgende taken uit te voeren.

 

bottom of page