top of page

Maatschappij en welzijn

Ook voor deze studierichting ben je sociaalvoelend en heb je een groot inlevingsvermogen. Mensgericht handelen en denken zijn uitgesproken kwaliteiten van jou, met een bijzondere praktische belangstelling voor aspecten van zorgverlening en gezondheidsbevordering. Je hebt belangstelling voor gezondheidszorg en het gedrag van anderen, je wil je verdiepen in vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Deze studierichting met een dubbele finaliteit geeft je later (na het afsluiten van een derde graad) rechtstreeks toegang tot het werkveld (is dus arbeidsgericht) of biedt je alle kansen om nog hogere studies aan te vatten in personenzorg.

 

Even inzoomen

 

Maatschappij en welzijn

 

In dit ‘brede’ vak leer je correct (ped)agogisch handelen en communiceren, je benadert de mens vanuit een maatschappelijke focus, met voldoende theoretische aandacht voor fysiologie en anatomie.

 

Je verwerft via projectwerk basiscompetenties wat betreft belevingsgericht handelen, observeren en reflecteren.

 

Je sociale vaardigheden zijn daarbij cruciaal, maar ook je fysieke bereidheid en motorische geschiktheid om (ver)zorgende taken uit te voeren.

 

 

bottom of page