top of page

Humane wetenschappen

Je kijkt graag naar mensen en het verwondert je telkens weer hoe anders ze kunnen zijn. Cultuur boeit je, maar ook filosofie, sociologie en psychologie, en daar bovenop heb je een sterk vermogen tot kritisch denken en zelfreflectie.

Humane Wetenschappen.png

In deze studierichting combineer je een breed algemeen vormend vakkenpakket met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je kijkt en luistert naar de wereld om je heen, reflecteert over de mens(heid), gaat op zoek naar het geluk en de zin van het leven… en dat allemaal met een groot abstractievermogen en een flinke dosis openheid, creativiteit en flexibiliteit.

Even inzoomen

 

Het vak Sociologie-Psychologie splitst zich uit over gedragswetenschappen en sociale wetenschappen, je bestudeert de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Het kind in de samenleving, de ontwikkeling van de adolescent, interactie en gedrag, relaties… het zijn thema’s die allemaal aan bod komen.

 

In het vak kunstbeschouwing leer je kunst(werken) analyseren en waarderen vanuit een historische context.

 

Het vak filosofie heeft de volgende krachtlijnen: nadenken over het eigen karakter van filosofie en haar relatie tot de wetenschappen, nadenken over de mens vanuit filosofische benaderingen, over waarheid en kennis, over goed en kwaad vanuit filosofische stromingen. En tot slot nadenken over de hoop en de zin van het leven

bottom of page