top of page

Moderne talen 

Je hebt een uitgesproken aanleg en interesse voor het Nederlands en de vreemde talen Frans, Engels én Duits. Maar ook je abstractievermogen voor wiskunde en wetenschappen is een onmisbaar ingrediënt om voor dit leertraject te kiezen.

Moderne Talen.png

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Eigenlijk moet je een beetje van alle markten thuis zijn. Je verdiept je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans en zelfs Duits. Maar taalstudie heeft ook een sterk theoretische basis: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur worden op je leerbordje geserveerd.

 

Even inzoomen

 

De thema's media en communicatie staan centraal in het vak communicatiewetenschappen. Het vak richt zich op het bestuderen van de processen van communicatie en onderzoekt hoe mensen met elkaar in interactie treden. Het omvat ook de studie van onder andere massamedia, interpersoonlijke communicatie, reclame, nieuwe media, politieke communicatie en nog veel meer. Inzicht krijgen in de complexe relatie tussen media, mens en maatschappij en de effecten hiervan op onze samenleving is één van de doelen die in dit vak gerealiseerd worden.

 

 

bottom of page