top of page

Moderne talen (onder voorbehoud)

Je hebt een uitgesproken aanleg en interesse voor het Nederlands en de vreemde talen Frans, Engels én Duits. Maar ook je abstractievermogen voor wiskunde en wetenschappen is een onmisbaar ingrediënt om voor dit leertraject te kiezen.

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Eigenlijk moet je een beetje van alle markten thuis zijn.

 

Je verdiept je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans en zelfs Duits. Maar taalstudie heeft ook een theoretische basis: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur worden op je leerbordje geserveerd. En het gerecht wordt helemaal top met een verdiepte basisvorming voor chemie, fysica en wiskunde.

 

Even inzoomen

 

In het vak communicatiewetenschappen leer je inzicht verwerven in onze gemediatiseerde maatschappij, de soorten communicatiemedia en - processen, maar ook hoe je kritisch en genuanceerd hiermee kunt omgaan. Beeldvorming en framing, factcheck en fake news, voorlichting en sensibilisering via (sociale) media, taalregisters in subculturen, de rol van influencers… je verwerft een degelijke mediawijsheid, waarbij je ook aan de slag leert gaan met computer, audiovisuele tools en diverse softwarepakketten.

 

 

bottom of page