Maatschappij en welzijnswetenschappen

Je bent sociaalvoelend en hebt een groot inlevingsvermogen? Je bent geboeid door de actualiteit? Je bent in handelen en denken mensgericht, met een bijzondere belangstelling voor natuurwetenschappen en wiskunde?  Dan heb je alle troeven in de hand voor deze verrijkende studierichting.

De doorstroom studierichting Maatschappij en welzijns-wetenschappen combineert een degelijke algemene vorming met een uitgesproken aandacht voor filosofie, sociologie en psychologie. Je reflecteert over ethische stromingen, wijsgerige visies, antro-pologische tendensen.

 

Dat gebeurt vanuit een maatschappelijke context en concrete casussen, met een duidelijke focus op gezondheid en welzijn. Je wil nadenken over essentiële levensvragen, je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen. Je verwerft op deze manier een sterk wetenschappelijk begrippenkader, waarmee je verbanden kunt leggen en analytische denkprocessen uitvoeren.

 

Even inzoomen

 

Sociologie

Dit vak heeft duidelijke krachtlijnen, waarbij de mens in zijn handelen en denken centraal staat. Je leert over relatievorming, maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, (sub)culturen, rolmodellen, en socialisatiemechanismen.

 

Psychologie

Hier leer je de persoonlijkheidsvorming van de mens vanuit verschillende psychologische theorieën, zonder de raakvlakken met sociologie en antropologie uit het oog te verliezen.  

 

Filosofie

In het vak filosofie wordt nagedacht over het eigen karakter van filosofie en haar relatie tot de wetenschappen, maar ook een filosofische benadering van de mens gebracht. We filosoferen over waarheid en kennis, goed en kwaad en bezinnen op filosofische wijze over de hoop en de zin van het leven.

Charles Deberiotstraat 14       3000 Leuven        016 23 56 77          adm@sml.be

Sint-Jacobsplein 15                  3000 Leuven        016 22 62 77          adm@sml.be

  • w-facebook