top of page

Horizonuren 1e leerjaar A  

Afhankelijk van de keuze die je in de differentiatie-uren maakt, krijg je 3 of 4 lesuren waarin je je horizon kunt verbreden, nieuwe talenten ontdekken of gekende aanscherpen. De horizonuren omvatten het vak ‘Mens en Samenleving’, vijf verkennende modules, praktische ICT-toepassingen en aandacht voor leren leren.

Het vak ‘Mens en Samenleving’

 

Het vak ‘Mens en Samenleving’ is een uitdagend vak. Je ontwikkelt er onder meer een gezonde burgerzin, financiële en digitale geletterdheid. In je zoektocht naar (verborgen) talenten zorgen leerkrachten voor ondersteuning op maat. Want voor je op het einde van de eerste graad een doordachte studiekeuze kunt maken, moet je je kwaliteiten maximaal leren ontdekken. In de huidige snel veranderende maatschappij word je maar beter een kritische en zelfredzame burger. En waar kun je dat beter oefenen dan in de klas?

Vijf verkennende modules

 

Geënt op het vak ‘Mens en Samenleving’ volg je gedurende het schooljaar vijf verkennende modules van telkens vijf lesweken. Je vertrekt met je eigen bagage, je werkt rond realistische situaties en verbindt theorie met praktijk. De leraren zetten samen met jou duidelijke leerdoelen voorop, zodat je weet wat er van jou wordt verwacht.

Voor de vijf verkennende modules leg je geen examens af, maar krijg je permanente evaluatie. Niet alleen je kennen en kunnen worden gewaardeerd, maar ook je individuele groeiproces en het traject dat je met klasgenoten hebt afgelegd. Leraren geven je opbouwende feedback en laten je bewust stilstaan bij je eigen leerproces. Een beoordeling is immers nooit een eindpunt, maar een tussenstop in het leerproces.

1DSC_9220.jpg
horizonuren1.png

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Je verkent op praktijkgerichte wijze een waaier aan interessante technologische, technische, exactwetenschappelijke en wiskundige projecten.

 

Taal en Cultuur

Via interactieve projecten ervaar je dat cultuur en taal elkaar raken en bestuiven op een verrassende en creatieve wijze. Je ontdekt hoe moderne media, film en fotografie hierbij een rol spelen.

 

Economie en Organisatie

Via concrete projectjes maak je kennis met de basisprincipes van onze (wereld)economie. Je verlaat de grenzen van het klaslokaal door zelf te exploreren hoe de financiële wereld in elkaar zit, hoe beurzen werken, welke mechanismen de koopkracht beïnvloeden, hoe je een eigen budget kunt beheren. Kortom: je wordt financieel geletterd. y

 

Maatschappij en Welzijn

Sterk aangestuurd door het vak ‘Mens en Samenleving’ leer je je eigen identiteit ontwikkelen, met aandacht voor een gezonde levensstijl, burgerzin, de diversiteit van de samenleving, je verantwoordelijkheid voor het klimaat en het milieu en wat je eigen aandeel kan zijn voor de duurzaamheid van onze planeet.

 

Durf Kiezen

Samen met je klasgenoten mag je een creatief proces van a tot z naar je hand zetten. Je kunt volop improviseren, maar je leert ook informatie verzamelen, gegevens verwerken en presenteren via multimediale technieken. Kijk maar eens op de sociale media van Sancta Maria Leuven naar de filmpjes van onze eerstejaars, stuk voor stuk het resultaat van heerlijk durven en doen!

WIL

Leerlingen die niet voor de optie Latijn kiezen, krijgen één lestijd per week WIL, een letterwoord dat staat voor Welzijn, ICT en Leren Leren. Tijdens dit lesuur werk je samen met je klastitularis rond deze thema's.

Koptekst 2

bottom of page