top of page

Leerlingen

Om onze leerlingen te ondersteunen werkt onze school voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

 

Wat en hoe ?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Meer informatie vind je op deze pagina en in deze brochure.

 

Wie ?

 

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-ankers voor onze school zijn:

  • Charles Deberiotstraat 1e en 2e graad: Laura Delrue (0490 64 51 17; laura.delrue@vclbleuven.be)

  • Charles Deberiotstraat 3e graad: Loes Kestens (0490 64 51 84; loes.kestens@vclbleuven.be)

  • Sint-Jacobsplein: Niki Paeps (0490 64 51 13)

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Hilde Lagae is de CLB-arts voor onze school en Ann Buntinx is de paramedisch werker.

De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

 

Hulp buiten school en CLB

 

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via chat of telefoon.

 

 

 

bottom of page