top of page

Economie en organisatie

Niet alleen je eigen financiën boeien je, maar ook grotere economische processen en maatschappelijke belangen die eraan gelinkt zijn. Of anders geformuleerd: als je de inhoud van je eigen portemonnee naar een hoger kennisniveau wenst op te tillen, dan kies je voor de basisoptie economie en organisatie.

algemene vorming.png

De algemene vorming in het tweede jaar van de eerste graad omvat 25 lesuren per week. Daarnaast kun je kiezen tussen vier verschillende basisopties, waar je gedurende vijf lesuren per week (major) vanuit een persoonlijk engagement een extra interessegebied exploreert: Economie & organisatie, Klassieke talen Latijn, Maatschappij & welzijn en STEM – wetenschappen.

 

Het lesprogramma voorziet ook twee uren per week (minor) waar je voor moderne talen, wiskunde en wetenschappen wordt geprikkeld om via projectwerk meer creatieve horizonten te verkennen. Maar als je binnen dit urenpakket meer behoefte hebt aan remediëring en verdieping, dan kan dat natuurlijk ook.

 

 

Economie en organisatie

 

Vanuit je uitgesproken interesse voor economische en maatschappelijke processen, weet je dat je als (wereld)burger en consument best een stevige financiële geletterdheid verwerft en een gefundeerd kennisinzicht: budgetbeheer, betaalmiddelen, marktprincipes, beursnoteringen, de werking van ondernemingen, de rol hierbij van de overheid, duurzaamheidskwesties, hoe prijzen tot stand komen, het proces van vraag en aanbod, welke bedrijfssectoren belangrijk zijn (in onze regio), waarom je zelf een onderneming zou starten en hoe je hieraan begint. Je vindt het allemaal even interessant.

Maar je blik reikt verder dan de economische invalshoek: je onderzoekt de wederzijdse beïnvloeding tussen het keuzegedrag van mensen en de economie, waarbij actuele maatschappelijke fenomenen (zoals de digitalisering) een belangrijke rol spelen. Daarom vind je ICT– toepassingen en zelf programmeren meer dan interessant om data te verzamelen, te vergelijken, te analyseren en te interpreteren binnen de regels van de privacy. En voor een multimediale presentatie draai je je hand niet om.

 

Als dat geen uitdaging is?

Economie en organisatie graad 1.png
Economie.png
bottom of page