Laptopproject

Beschikken over de nodige digitale vaardigheden is vandaag de dag een must in onze samenleving. Binnen de hervorming van het secundair onderwijs staan de ICT-vaardigheden meer dan ooit centraal.
Sancta Maria Leuven wil gemotiveerd mee aan de basis staan van een onderwijsproject waarbij digitale sleutelcompetenties volwaardig kunnen gerealiseerd worden.
Daarom starten we op 1 september 2021 met het laptopproject voor alle leerlingen van de eerste graad.
Ouders kunnen deze laptop via de school aankopen via een aankoop of een huurkoop.  We werken hierbij met een uniform systeem zodat alle leerlingen van de eerste graad over hetzelfde toestel beschikken.  Via deze groepsaankoop voorzien we ook een degelijke ondersteuning en garanties bij defecten, schade of problemen.  Het grote voordeel van dit uniform systeem is dat we alle jongeren gelijke onderwijskansen kunnen aanbieden.

In december 2020 heeft minister Weyts een belangrijk budget vrijgemaakt voor het project 'een laptop voor elke leerling'. Het is vanzelfsprekend dat wij dit initiatief bijzonder waarderen: het geeft de scholen de kans om een belangrijke inhaalbeweging te maken.  De concrete aanwending van dit budget is op dit ogenblik jammer genoeg nog onduidelijk.  In de beleidsnota verwijst de minister naar de uitbouw van infrastructuur, hardware en WIFI op school, navorming voor leerkrachten, de aankoop van educatieve software, het ondersteunen van ouders en scholen bij de aankoop van laptops. Wij hopen dat de minister tegen de paasvakantie klaarheid kan brengen.  We beseffen wel dat het budget onvoldoende zal zijn om alle kinderen in Vlaanderen vanaf het vijfde leerjaar tot en met het zesde middelbaar van een gratis laptop te voorzien.


In het kader van de beslissingen van de regering wordt onze brochure herwerkt, maar onze  'digisprong' staat alvast genoteerd op 1 september 2021.

 

Charles Deberiotstraat 14       3000 Leuven        016 23 56 77          adm@sml.be

Sint-Jacobsplein 15                  3000 Leuven        016 22 62 77          adm@sml.be

  • w-facebook