top of page

"Deze school is als  een tweede thuis  voor mij."

ONZE SCHOOLEen rijke wetenschappelijke traditie - een duidelijk omschreven '7-jarig' schoolproject.

 

Binnen een eigentijds, christelijk en toekomstgericht kader wil Sancta Maria Leuven degelijk onderwijs bieden, met oog voor nieuwe didactische werkvormen en met aandacht voor de uitdagingen die de samenleving ons aanreikt. Op deze wijze willen wij elke leerling zo volledig mogelijk tot ontplooiing laten komen.

Het studie-aanbod bestaat uit een brede waaier van studierichtingen die een degelijke voorbereiding bieden voor hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair) of specifiek gericht zijn op de zorg voor de mens.

 

Wij verwachten van elke leerkracht een hoge mate van deskundigheid, zorg voor didactiek en actieve studie(keuze)begeleiding.

Binnen ons kwalitatief hoogstaand onderwijs willen wij ruimte maken voor zorgverbreding, multicultureel denken en waarden zoals eerlijkheid, gratuïteit, verantwoordelijkheid en weerbaarheid.

Het harmonieus samengaan binnen ons 7-jarig pedagogisch concept van de twee onderwijsvormen ASO en TSO wordt nadrukkelijk gerealiseerd. Verscheidenheid in didactiek en leerstofbenadering, aandacht voor en betrokkenheid bij de mogelijkheden van elke leerling, de diepe overtuiging dat alle jongeren en medewerkers evenwaardig zijn… het zijn fundamentele principes die wij in onze school elke dag van het eerste tot het zevende leerjaar opnieuw willen realiseren.

 

Onze school wil sanctie-arm zijn en kiest voor een open communicatie en een rechtstreekse dialoog met alle betrokkenen.

Vanuit dit schoolproject streven wij naar een hartelijke, creatieve, dynamische en open schoolcultuur.

Wij willen onze christelijke identiteit niet herleiden tot holle woorden maar dag na dag waarmaken in het zoeken naar existentiële zingeving, het respectvol omgaan met mekaar vanuit hoop, waardering en bevestiging.


nieuws

Chemieleerkracht van het jaar!Mevrouw De Neef verkozen tot chemieleerkracht van het jaar!

 

25 oktober 2015

"Niemand is geboren om te vluchten."I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

July 12, 2023

Leerling wint wetenschappelijke prijs in Technopolis.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

July 12, 2023

Child Safety

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.


This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

Our StaffI'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.


This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

bottom of page