Sancta Maria Leuven Ouderraad

Als ouderraad van Sancta Maria Leuven willen we jullie betrokkenheid als ouder bij het schoolgebeuren op de beide vestigingsplaatsen (campus Charles Deberiotstraat en campus Sint-Jacobsplein) vergroten. Dit doen we met de nodige aandacht voor de eigenheid van de specifieke vestigingsplaats in combinatie met het gemeenschappelijk pedagogisch project van de school.
 

Het voornaamste doel van onze ouderraad is:
 

  • communiceren rond het dagdagelijks schoolgebeuren en het pedagogisch project

  • beleidsondersteunend en kritisch mee-denken met de directie rond de huidige en toekomstige uitdagingen in het onderwijs

  • het contact tussen ouders onderling en met de school stimuleren
     

Met een 20-tal vrijwillige ouders vanuit de beide vestigingsplaatsen vergaderen we in principe vijf keer per schooljaar, afwisselend tussen beide campussen. Omwille van Corona moeten we hierin uiteraard creatief zijn. Bij de vergaderingen is steeds een vertegenwoordiging van directie en leerkrachten aanwezig. De namen van de leden van de ouderraad alsook de verslagen kan U steeds terugvinden op Smartschool onder de rubriek “mijn vakken – ouderraad – documenten”.
 

Daarnaast biedt de ouderraad ook ondersteuning bij opendeurdagen, infoavonden en andere ontmoetingsactiviteiten tussen ouders en school.
 

Als ouderraad willen we graag herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor alle ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Als spreekbuis voor de ouders doen we dit steeds met een positief-kritische ingesteldheid, in een open dialoog en met respect en aandacht voor ieders mening.
 

Wil je iets signaleren, zelf een gespreksthema aanbrengen of een vergadering bijwonen, laat dan gerust iets weten via ouderraad@sml.be, we nemen zeker verder contact met je op.
 

Frank Demesmaeker

voorzitter van de ouderraad en ouder van Marnix (oud leerling) en Alexander (6 Economie)

Charles Deberiotstraat 14       3000 Leuven        016 23 56 77          adm@sml.be

Sint-Jacobsplein 15                  3000 Leuven        016 22 62 77          adm@sml.be

  • w-facebook