top of page

Sancta Maria Leuven Ouderraad

Als ouderraad van Sancta Maria Leuven willen we jullie betrokkenheid als ouder bij het schoolgebeuren op de beide vestigingsplaatsen (campus Charles Deberiotstraat en campus Sint-Jacobsplein) vergroten. Dit doen we met de nodige aandacht voor de eigenheid van de specifieke vestigingsplaats in combinatie met het gemeenschappelijk pedagogisch project van de school.
 

Het voornaamste doel van onze ouderraad is:
 

  • communiceren rond het dagdagelijks schoolgebeuren en het pedagogisch project

  • beleidsondersteunend en kritisch mee-denken met de directie rond de huidige en toekomstige uitdagingen in het onderwijs

  • het contact tussen ouders onderling en met de school stimuleren


Met een 10-tal vrijwillige ouders vanuit de beide vestigingsplaatsen komen we vijf keer per schooljaar samen om te vergaderen, afwisselend tussen beide campussen. Hierbij is ook steeds een vertegenwoordiging van directie en leerkrachten aanwezig. De namen van de leden van de ouderraad alsook de verslagen kan U steeds terugvinden op Smartschool onder de rubriek “mijn vakken – ouderraad – documenten”.


Daarnaast biedt de ouderraad ook ondersteuning bij opendeurdagen, infoavonden en andere ontmoetingsactiviteiten tussen ouders en school.


Als ouderraad willen we graag herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor alle ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Als spreekbuis voor de ouders doen we dit steeds met een positief-kritische ingesteldheid, in een open dialoog en met respect en aandacht voor ieders mening.


Wil je iets signaleren, zelf een gespreksthema aanbrengen of een vergadering bijwonen, laat dan gerust iets weten via ouderraad@sml.be, we nemen zeker verder contact met je op.

 

Marc Vangeel

voorzitter van de ouderraad 

bottom of page