Poëzieweek: video

Poëzie is een daad! Onze eerste- en vierdejaars boksten een video in elkaar met een ondubbelzinnige boodschap

voor mevrouw Vanoorbeek.