top of page

Wetenschappen - STEM

STEM is een Engels letterwoord voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Als je het voelt jeuken bij deze woorden, als je geboeid bent door technologie, toegepaste wiskunde en exacte wetenschappen moet je niet twijfelen en voor de basisoptie STEM - wetenschappen kiezen.

STEM.png

Vanuit de kennis en vaardigheden die je opbouwt in de algemene vakken aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek en ICT, leer je proefondervindelijk en via projectwerk andere natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen onderzoeken, analyseren en toepassen. Je wordt uitgedaagd om concrete oplossingen voor wetenschappelijke vragen te formuleren, met aandacht voor mens en milieu, veiligheid en preventie. Je krijgt leersleutels aangereikt uit de vakken biologie, fysica en chemie om individueel en klassikaal wetenschappelijk onderzoek te doen: ordering, dissectie, labopraktijk, microscopische techniek, een wetenschappelijk verslag maken… het komt allemaal in deze basisoptie aan bod.

Nog een afsluitend en uitdagend praktijkvoorbeeld? In de les natuurwetenschappen leer je over de bodemsoorten. Dat wakkert je STEM-instincten aan. Je trekt er klassikaal op uit om bodemstalen te nemen, die te onderzoeken en te vergelijken met andere ‘monsters’, je analyseert en interpreteert je meetgegevens en leert proefondervindelijk het vak natuurwetenschappen naar waarde schatten.

Boeiend, toch ... ?

bottom of page