top of page

STEM - Wetenschappen

STEM is een Engels letterwoord voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Als je het voelt jeuken bij deze woorden, als je geboeid bent door technologie, toegepaste wiskunde en exacte wetenschappen moet je niet twijfelen en voor de basisoptie STEM - wetenschappen kiezen.

algemene vorming.png

De algemene vorming in het tweede jaar van de eerste graad omvat 25 lesuren per week. Daarnaast kun je kiezen tussen vier verschillende basisopties, waar je gedurende vijf lesuren per week (major) vanuit een persoonlijk engagement een extra interessegebied exploreert: Economie & organisatie, Klassieke talen Latijn, Maatschappij & welzijn en STEM – wetenschappen.

 

Het lesprogramma voorziet ook twee uren per week (minor) waar je voor moderne talen, wiskunde en wetenschappen wordt geprikkeld om via projectwerk meer creatieve horizonten te verkennen. Maar als je binnen dit urenpakket meer behoefte hebt aan remediëring en verdieping, dan kan dat natuurlijk ook.

 

STEM - Wetenschappen

 

Vanuit de kennis en vaardigheden die je opbouwt in de algemene vakken aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek en ICT, leer je proefondervindelijk en via projectwerk andere natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen onderzoeken, analyseren en toepassen. Je wordt uitgedaagd om concrete oplossingen voor wetenschappelijke vragen te formuleren, met aandacht voor mens en milieu, veiligheid en preventie. Je krijgt leersleutels aangereikt uit de vakken biologie, fysica en chemie om individueel en klassikaal wetenschappelijk onderzoek te doen: ordering, dissectie, labopraktijk, microscopische techniek, een wetenschappelijk verslag maken… het komt allemaal in deze basisoptie aan bod.

Nog een afsluitend en uitdagend praktijkvoorbeeld? In de les natuurwetenschappen leer je over de bodemsoorten. Dat wakkert je STEM-instincten aan. Je trekt er klassikaal op uit om bodemstalen te nemen, die te onderzoeken en te vergelijken met andere ‘monsters’, je analyseert en interpreteert je meetgegevens en leert proefondervindelijk het vak natuurwetenschappen naar waarde schatten.

Boeiend, toch ... ?

STEM Wetenschappen graad 1.png
STEM.png
bottom of page