top of page

Maatschappij en welzijn

Je gaat op zoek naar wie je bent en wie je wil zijn. Je bent uitgesproken mensgericht, sociaalvoelend en wil die eigenschappen nog meer verfijnen en ontwikkelen. Je leeft graag ‘gezond’, in elke betekenis van het woord, waarbij je vertrekt vanuit een brede kennis van het individu (versta: jezelf) om zo te komen tot wat mensen verbindt en onderscheidt. Misschien is dan de basisoptie maatschappij en welzijn echt je ding.

maatschappij en welzijn.png

Aandacht hebben voor persoonlijke levenssfeer, milieu en maatschappij zit in je genen. Want dat is ook de context waarbinnen je een gezonde levensstijl bestudeert, leert begrijpen en ontwikkelen. Je hanteert hierbij belangrijke principes van kwaliteitszorg en duurzaamheid. Via diverse onderzoeksmethodes verwerf je inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen, waarbij je de raakvlakken met (natuur)wetenschappen en economische processen grondig exploreert.

 

Je leert sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties, welke belangrijke rol lichamelijke en geestelijke gezondheid hierbij spelen, dat verscheidenheid ook eenheid inhoudt, dat lifestyle meer aan het lijf heeft dan interieur, sfeerschepping, vormgeving en mode. 

 

Kortom: als je kiest voor de basisoptie maatschappij en welzijn ontdek je dat ‘mens’ zijn complex is, dat leerstof en leefstof aanverwante begrippen zijn, maar ook dat je de theorie van het mens zijn eerst in de vingers moet krijgen om je aan een praktijktest te wagen.

 

Wat denk je, is dit jouw ding?

bottom of page