top of page
VISIETEKST

Onze school wil mensen enthousiast maken over het verwerven van kennis, maar probeert naast ieders verstand ook ieders hart te raken. Dat doen we door niet alleen dingen aan te leren, maar ook waarden voor te leven. Door over de muren van de school te kijken, met een open blik naar de ruimere wereld. Wij streven ernaar om unieke, authentieke mensen te vormen - eerlijk en respectvol tegenover zichzelf en elkaar, voortdurend op zoek naar wat anderen doet leven.

VIJF

  1. Een mensvisie geënt op christelijke waarden

  2. Degelijk en toekomstgericht onderwijs en vorming

  3. Aandacht en inzet voor wat elk kind nodig heeft

  4. Betrokkenheid en welbevinden in een waarderend schoolklimaat

  5. Een gedragen schoolorganisatie     

                                                                                                                                           pijlers schragen dit opvoedingsproject:

1

Een mensvisie geënt op christelijke waarden 

Onze mensvisie is geënt op christelijke waarden als liefde, zorg en aandacht voor de kwetsbare mens. We willen ieders kwaliteiten waarderen en elk kind het vertrouwen geven om zichzelf, de anderen en de wereld te ontdekken. In een klimaat van wederzijds respect willen we ons verbonden voelen met mensen en hun diverse levensbeschouwingen.

2

Degelijk en toekomstgericht onderwijs en vorming

Wij willen kinderen boeien en hen doen groeien. Daarom zorgen we voor een breed onderwijsaanbod en een krachtige leeromgeving, voor kunstzinnige inspiratie en ruime ontplooiingskansen, voor een kritische geest en een warm hart. Daarom geven onze leerkrachten inhoud aan onderwijskundige vernieuwingen zoals co-teaching en binnenklasdifferentiatie, scholen ze zich bij en delen ze hun expertise. Zo helpen we elke leerling het beste in zichzelf te vinden en bieden we hen een stevige basis voor een beloftevolle toekomst.

3

Aandacht en inzet voor wat elk kind nodig heeft

We geloven in de talenten van elk kind en stimuleren hem/haar om die te ontwikkelen. We respecteren daarbij de onderlinge verschillen. Sommige leerlingen hebben extra uitdagingen nodig, andere verdiepingskansen, nog andere een meer ondersteunende (leer)zorg. We hanteren hierbij een ontmoetende onderwijsstijl en bieden een goede leer- en leerlingbegeleiding aan.  

4

​Betrokkenheid en welbevinden in een waarderend schoolklimaat
 

We hebben positieve verwachtingen van elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker van onze school. We rekenen op een sterke betrokkenheid, een grote inzet en de nodige (zelf)kritische zin. Directie, leerkrachten en medewerkers staan open voor overleg en inspraak. Met geduld, aanmoediging en waardering geven we elkaar vleugels.

5

Een gedragen schoolorganisatie

Samen school maken is een gedeelde verantwoordelijkheid: directieleden inspireren leerkrachten (en omgekeerd), leerkrachten enthousiasmeren leerlingen (en omgekeerd), leerlingen helpen elkaar. Ouders delen hun ervaringen, externe diensten en vrijwilligers bieden ondersteuning, bestuurders zetten krijtlijnen uit.

bottom of page