top of page

Natuurwetenschappen

Je hebt wiskundig inzicht en houdt van logisch redeneren? Je wilt de natuur graag ontrafelen in vakken als biologie, chemie en fysica? En liefst sta je zelf nog te experimenteren?

Natuurwetenschappen.png

In de sterk theoretische studierichting Natuurwetenschappen kies je naast een sterke algemene vorming duidelijk voor een stevig pakket wiskunde en wetenschappen. Je wordt aangezet tot abstract en systematisch denken en geoefend in het kritisch analyseren van datamateriaal. De studie van de wetenschappen veronderstelt ruime cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden.

Even inzoomen

 

In het vak biologie bestudeer je organismen van één enkele cel tot een heel ecosysteem. Je onderzoekt hoe ze overleven, hoe ze samenleven en hoe ze omgaan met interne en externe veranderingen. Aan de hand van experimenten ontdek je hoe zo'n prikkels opgevangen en verwerkt worden. Je leert ook over de verbanden tussen dieren, planten, micro-organismen, hun omgeving en de mens.

 

In de lessen chemie leer je hoe materie is samengesteld en hoe ze verandert door chemische reacties. Tegelijkertijd leer je de betekenis van de chemie-formuletaal. Zelfstandig werk chemie houdt in: de leerstof inoefenen en experimenteren in het labo. Door die proeven verdiept je leerstof, verruimt je inzicht en verbetert je handvaardigheid.

 

Bij fysica leer je de wetmatigheden van de natuurverschijnselen om je heen. Je zoekt naar de oorzaken en de gevolgen van deze verschijnselen. Je voert gevarieerde experimenten en waarnemingen uit. Zo leer je begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit.

 

In project STEM ga je zelf wetenschappelijk aan de slag en werk je concrete projecten uit.

bottom of page