top of page

Onze school

 

"School met een hart in het hart van de stad"

 

Sancta Maria Leuven wil een school zijn waar christelijke waarden het scharnierpunt zijn tussen traditie en vernieuwing. Waar leraren, ondersteunend personeel, leerlingen, directie en ouders elkaar zoeken en vinden in een ontmoetende onderwijsstijl en een waarderende aandacht voor elkaar. Waar een kritische geest en een open blik op de wereld leer- met leefstof verbindt. En dit vanuit de overtuiging dat onderwijzen niet lukt zonder vertrouwen te hebben in elkaars mogelijkheden.

 

Binnen een eigentijds, christelijk en toekomstgericht kader wil Sancta Maria Leuven degelijk innovatief onderwijs bieden, met oog voor nieuwe didactische werkvormen en met aandacht voor de uitdagingen die de samenleving ons aanreikt. Op deze wijze willen wij elke leerling zo volledig mogelijk tot ontplooiing laten komen.

 

Een rijke wetenschappelijke traditie een duidelijk omschreven 6-jarig schoolproject.

Het studieaanbod bestaat uit een brede waaier van studierichtingen die een degelijke voorbereiding bieden voor hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair) of specifiek gericht zijn op de zorg voor de mens.

 

Wij verwachten van elke leerkracht een hoge mate van deskundigheid, zorg voor didactiek en actieve studie(keuze)begeleiding. Binnen ons kwalitatief hoogstaand onderwijs willen wij ruimte maken voor leerlingenbegeleiding, multicultureel denken en waarden zoals eerlijkheid, gratuïteit, verantwoordelijkheid en weerbaarheid.

 

Het harmonieus samengaan binnen ons 6-jarig pedagogisch concept van de twee onderwijsvormen ASO en TSO wordt nadrukkelijk gerealiseerd. Verschillende didactische werkvormen en leerstofbenadering, aandacht voor en betrokkenheid bij de mogelijkheden van elke leerling, de diepe overtuiging dat alle jongeren en medewerkers evenwaardig zijn… het zijn fundamentele principes die wij in onze school elke dag van het eerste tot het zevende leerjaar opnieuw willen realiseren.

 

Onze school kiest voor een open communicatie en een rechtstreekse dialoog met alle betrokkenen. Vanuit dit schoolproject streven wij naar een hartelijke, creatieve, dynamische en open schoolcultuur. Wij willen onze christelijke identiteit niet herleiden tot holle woorden maar dag na dag waarmaken in het zoeken naar existentiële zingeving, het respectvol omgaan met mekaar vanuit waardering en bevestiging.

avra-bulletin-2-web.jpg
avra-bulletin-2-web.jpg
bottom of page