top of page

2e graad

3e graad

Economie - moderne talen

Economie - wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn - wiskunde

Moderne talen - wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde

Welzijnswetenschappen

Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding

Meer info volgt zodra Katholiek Onderwijs Vlaanderen ons de lessentabellen en definitieve richtingsprofielen heeft bezorgd.

Doorstroom-

Domeingebonden (D/DG)

Dubbele finaliteit (D/A)

Doorstroom-Domeinoverschrijdend (D/DO)

bottom of page