top of page

Economische wetenschappen

Economie, talen en wiskunde zitten in je leer-DNA, voor jou zijn het meer dan theoretische vakken, het zijn de onmisbare sleutels om de wondere macro- en microsystemen van consument en producent te doorgronden.

In de doorstroom studierichting Economische weten-schappen combineer je een uitgebreid pakket economie en wiskunde met een brede algemene vorming. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

 

Even inzoomen

In het vak economie leer je hoe consument en producent zich verhouden tot de economische wereld, je verdiept je in marktwerking en de rol van overheden en (internationale) organisaties in deze processen.

 

De kern van het ondernemen, werken in een onderneming, risico’s nemen en beheersen, leren plannen, samenvatten, onderzoeken, grafieken en tabellen maken, het zijn basisvaardigheden die je al doende in de vingers krijgt.

 

In het vak Mens, milieu en samenleving leer je inclusief denken over actualiteitsvragen, onderzoeksmethodes en statistische criteria. ICT-toepassingen zullen hierbij je zelfredzaamheid vergroten.

 

bottom of page