top of page

Economische wetenschappen

Economie, talen en wiskunde zitten in je leer-DNA, voor jou zijn het meer dan theoretische vakken, het zijn de onmisbare sleutels om de wondere macro- en microsystemen van consument en producent te doorgronden.

Economische wetenschappen.png

In de studierichting Economische wetenschappen combineer je een uitgebreid pakket economie en wiskunde met een brede algemene vorming. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

 

Even inzoomen

In het vak economie leer je hoe consument en producent zich verhouden tot de economische wereld, je verdiept je in marktwerking en de rol van overheden en (internationale) organisaties in deze processen. De kern van het ondernemen, werken in een onderneming, risico’s nemen en beheersen, leren plannen, samenvatten, onderzoeken, grafieken en tabellen maken, het zijn basisvaardigheden die je al doende in de vingers krijgt...

 

In het uur project economie zet je de eerste stappen in het opzetten van een economisch onderzoeksplan rond een economisch thema (bijvoorbeeld een vergelijkende studie tussen de economische groei in België en andere landen). Je maakt ook kennis met de wereld van het ondernemen door deelname aan de VLAJO challenge. Deze eerste inzichten over ondernemen zijn een eerste opbouw naar je toekomstige minionderneming. Dit uur geeft je de kans om je opgedane kennis uit de theoretische lessen concreet in te zetten binnen maatschappelijke economische vraagstukken.

 

bottom of page