top of page

Opvoeding en begeleiding

Heb je een grote interesse in de leefwereld van kinderen? Heb je zin voor initiatief? Ben je creatief en hou je van pedagogische uitdagingen? Schrikt verantwoordelijkheid dragen je niet af en werk je graag in een team? Wordt er van je gezegd dat je (heel) sociaal bent en je gemakkelijk contacten legt? Vind je omgaan met kinderen boeiender dan omgaan met ouderen?

Opvoeding en Begeleiding.png

In de studierichting Opvoeding en Begeleiding verwerf je gedurende twee jaar kennis en vaardigheden die eigen zijn aan de professionele contexten van kinderbegeleider. Deze studierichting biedt je een veelzijdige opleiding waarbij theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden zijn. Vakken zoals psychologie, (ortho)pedagogie, pedagogisch handelen, wetgeving en organisatie van de kinderopvang vormen een wetenschappelijk- theoretische basis die toegepast wordt via stageweken en projecten in elk studiejaar van de richting. Je oriënteert je eveneens voor het begeleiden van mensen met een beperking.

 

Je leert kennismaken met de wereld van kinderen – gezonde en met specifieke zorgvraag - en de kinderopvang in al zijn aspecten. Je ontwikkelt inzicht in de behoeften en leeftijdsfases van kinderen en je leert je pedagogische handelen hierop af te stemmen. We stimuleren je om kritisch te reflecteren over sociale en maatschappelijke thema’s met betrekking tot begeleiding en kinderopvang. In deze opleiding staat een stevige vorming van je eigen persoon centraal met aandacht voor je communicatieve vaardigheden. Je durft kritisch naar jezelf te kijken.

 

Via casussen (en werkplekleren) worden opvoedingsvragen uitgebreid besproken en getraind. Je loopt stage in organisaties die de zorg en opvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar aanbieden. Je leert in team werken met andere begeleiders, leiding nemen en verantwoordelijkheid dragen en kritisch nadenken over waarden in de opvoeding. Daarnaast pas je verschillende spel- en animatievormen toe en heb je aandacht voor een stimulerende speelomgeving.

 

Deze studierichting bereidt je dankzij een goede theoretische basis voor op verder studeren, maar dankzij de stage heb je ook de mogelijkheid om na je studies door te stromen naar de arbeidsmarkt als kinderbegeleider.

Opvoedkunde en begeleiding derde graad foto.png

Werkplekleren in een kleuterschool.

Vooropleiding tweede graad opvoeding en begeleiding derde graad.png
Wat na opvoeding en begeleiding derde graad.png
bottom of page