top of page

Welzijnswetenschappen

Ben je iemand die graag meer weet over de ontwikkeling en het gedrag van de mens als individu maar ook interesse hebt in de ontwikkeling van samenleving en de effecten hiervan op de mens als individu en in groep? Heb je daarnaast ook interesse in de algemene vakken? Dan is Welzijnswetenschappen de geschikte richting voor jou.

Welzijnswetenschappen 15 april 2024.png

*in het vijde jaar is de component onderzoekscompententies toegevoegd aan het vak Nederlands

*in het vijfde jaar worden in het vak geschiedenis ook de leerdoelen m.b.t. kunstbeschouwing behandeld

Deze theoretische studierichting biedt een brede algemene vorming naast specifieke vakken zoals toegepaste sociale en gedragswetenschappen, toegepaste filosofie, biologie, chemie en statistiek.

 

De richtingspecifieke vakken leggen de nadruk op wetenschappelijk theoretische kaders vertrekkend vanuit de leefwereld van de leerling, voorbeelden en contexten uit gezondheid, welzijn, onderwijs en samenleving. Op deze manier komen leerlingen tot het toepassen en analyseren en van deze wetenschappelijke kaders en leren ze hierover kritisch nadenken.

 

Welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting wat betekent dat deze voorbereidt op hoger onderwijs. Voor de algemene vakken zijn dan ook de basisleerplannen voor doorstroomrichtingen van toepassing, die weliswaar minder uitgebreid zijn dan in domeinoverschijdende doorstroomrichtngen zoals Humane Wetenschappen maar waarvoor je je zeker goed moet inzetten en die een belangrijk evaluatiecriterium zijn.

Wat verwachten we van jou?

  • interesse in het studiegebied en bereidheid om je te verdiepen in de meer theoretische aspecten hiervan

  • een goede basiskennis van de algemene vakken

Welzijnswetenschappen derde graad foto.png

Kennismaken met de beleidsstructuren in kader van sociale wetenschappen.

Vooropleiding tweede graad welzijnswetenschappen derde graad.png
Wat na welzijnswetenschappen derde graad.png
bottom of page