top of page

1e jaar - Brede basisvorming

In het eerste leerjaar A van de brede basisvorming krijg je les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. De nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt wel hoger dan in de basisschool en je moet een grotere zelfstandigheid aan de dag leggen.

 

Duizel je bij al die nieuwe vakken?

Geen paniek: we helpen je een leermethode ontwikkelen en geven je volop studietips. Raak je toch nog even de leerdraad kwijt? Dan kunnen leerkrachten je helpen om via remediëring tekorten in de leerstof weg te werken.

Vernieuwende onderwijsvormen

De eerste graad is een belangrijk scharnierpunt tussen de lagere school en de verdere studieloopbaan. Ons sterke en enthousiaste lerarenteam wil een betrouwbare gids zijn bij deze overgang door een veilige en warme leeromgeving te bieden. Met de juiste ondersteuning groeit ieders veerkracht, het enthousiasme om graag naar school te komen en de eigen talenten te exploreren.

 

In de vernieuwde eerste graad varieert de lesmethodiek van leraren meer dan vroeger: van duidelijke instructies en co-teaching tot onderzoek en exploratie.

Brede basis 1.png
Brede basis 2.png
co-teaching.png
Horizon.png

Wat betekent dat concreet voor jou?

 

In het eerste leerjaar A krijg je 32 uren les per week, waarvan 25 uren vastliggen voor algemene vakken. Daarnaast krijg je 7 aanvullende uren.

 

De belangrijkste vraag voor jou luidt:

"Waarin wil je je verdiepen ?"

​​

Wat je ook kiest, je krijgt in elk geval de kans om nog andere talenten te ontdekken tijdens de horizonuren.

Horizonuren

Afhankelijk van de keuze die je in de differentiatie-uren maakt, krijg je 3 of 4 lesuren waarin je je horizon kunt verbreden, nieuwe talenten ontdekken of gekende aanscherpen. De horizonuren worden opgesplitst in het vak ‘Mens en Samenleving’ en vijf verkennende modules, waarbij praktische ICT-toepassingen en aandacht voor leren leren niet weg te denken zijn.

bottom of page