top of page

ONDERWIJS

Sancta Maria Leuven is toonaangevend wat betreft onderwijsvernieuwing.
In onze school vullen we dynamisch en eigentijds lesgeven aan met vernieuwende onderwijsvormen als projectwerking, co-teaching en Hoogvliegers. Door zowel binnen als buiten de klas te differentiëren, kunnen we de talenten van elke leerling tot zijn recht laten komen.

  INNOVATIEF

 

Projectwerking

Leren is ook onbekende horizonten durven opzoeken en samen met je leraren routes durven uitstippelen in een wereld die continu in verandering is.

 

Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, taal en cultuur, economie en organisatie, maatschappij en welzijn … het komt allemaal aan bod.

Co-teaching op drie sporen

Zowel in het eerste als in het tweede leerjaar passen we voor wiskunde al enkele jaren co-teaching toe, vanaf volgend schooljaar doen we dat ook voor Nederlands en Frans.


Wat is co-teaching?
Tijdens één lesuur per week worden de leerlingen van twee klassen samen begeleid door drie leerkrachten. Eén leraar focust zich op de leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning (het blauwe spoor). De twee andere leerkrachten coachen leerlingen die met minder instructies toch zelfstandig kunnen werken (het groene spoor). En een derde groep leerlingen probeert volledig op zelfstan-dige basis de leerstof te verwerken (het gele spoor). Als je daarbij vastloopt, kun je natuurlijk altijd een van de leerkrachten om hulp vragen.


Voordelen?
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen en durven sneller om hulp vragen. Ze hoeven niet langer op school te blijven voor aparte inhaallessen: de remediëring gebeurt al in de klas, elke leerling werkt op zijn/haar tempo.
Sterke leerlingen binnen het vakgebied voelen zich uitgedaagd omdat ze minder basis– en meer verdiepingsoefeningen maken. Zo kan elke leerling het beste uit zichzelf halen.

Hoogvliegers

Al meer dan tien jaar bieden we met ons project 'Hoogvliegers' ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen aangepaste uitdagingen en leerstrategieën aan. Ook oplossingsmethoden voor specifieke problemen als verveling, onderpresteren en perfectionisme komen aan bod. Het socio-economische welbevinden van leerlingen is immers een belangrijke factor bij het leren leren.

Please reload

Leren is ook onbekende horizonten durven opzoeken en samen met je leraren routes durven uitstippelen in een wereld die continu in verandering is.

 

Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, taal en cultuur, economie en organisatie, maatschappij en welzijn … het komt allemaal aan bod.

bottom of page